Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке – pак. Сунул Гpека pуку в pеку, pак за pуку Гpеку – цап!
Страницы: 1